Certifikat 10-377

Låsbom och containerlås TSR-2FIXX

Containerpoolen i Sverige AB

Containerpoolen i Sverige AB

Låsbom och containerlås

SSF 1051, utgåva 2

Skåne

Certifikatsnummer:
10-377

Innehavare:
Containerpoolen i Sverige AB

Produkt:
Låsbom och containerlås

Produktbeteckning:
TSR-2FIXX

Klass:
Klass 5

Regelverk:
SSF 1051, utgåva 2

Certifieringsordning:
Scheme 5 (ISO/IEC 17067:2013)

Giltighetstid:
2026-12-31

Innehavaren av certifikatet är ansvarig för att produktbilden överensstämmer med utfärdat certifikat.

Containerpoolen i Sverige AB
Månstorpsvägen 100 A
265 50 Nyvång

042-37 74 70
Org.nummer: 556435-9544

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.