Certifikat 0-615

Termograför Elanläggning Fredrik Norell

Fredrik Norell

Termograför Elanläggning

SBF 1031:3

Stockholm

Certifikatsnummer:
0-615

Innehavare:
Fredrik Norell

Certifiering:
Termograför Elanläggning

Klass:
Klass 3

Regelverk:
SBF 1031:3

Giltighetstid:
2026-11-15

Termografikompetens i Sverige AB

Termografispecialist för termografering av alla elanläggningar från låg till högspänning. Arrangör av certifieringskurser inom termografi Level I, Level II, Eltermografi.

Termografikompetens i Sverige AB
Krossgatan 22B
162 50 Vällingby

http://www.termografi.se
Org.nummer: 559138-4283

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.