Nyheter

Oktober är Cybersecurity Month

”Tänk säkert” – det är uppmaningen till såväl privatpersoner som företag under oktober, månaden då kampanjen Cybersecurity Month (informationssäkerhetsmånaden) går av stapeln.

European Cybersecurity Month arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) med syftet att höja lägstanivån på samhällets informations- och cybersäkerhet.

Kampanjen är ett långsiktigt arbete (2022 firas 10-årsjubileum) och målsättningen är att höja medvetenheten och kompetensen hos privatpersoner och företag för att säkrare hantera till exempel lösenord, e-legitimation och annan viktig information.

MW Cyber bjuder in till webinarium med tema grundläggande IT-säkerhet

Välkommen till MW Cybers webinarium, den 16 november 2022, med fokus på grundläggande IT-säkerhet för små och medelstora bolag. Som grund till webinariet ligger SSF 1101 – Cybersäkerhet BAS.

MW Cyber reder ut begreppen och ger dig en god grund att stå på i ditt fortsatta arbete med att skapa en säkrare digital arbetsmiljö. Syftet med webinariet är att du ska förstå vad som krävs för att skydda verksamheten mot digitala säkerhetsrisker. Observera att webinariet genomförs på engelska.

Du får fördjupad kunskap om:

  • Hur du ökar medvetenheten bland alla medarbetare
  • Vanliga tekniska sårbarheter och intrångsmetoder
  • Nätverkssäkerhet vid distansarbete
  • Loggning och monitorering av system
  • Så undviker du malware, phishing, virus och social engineering
  • Olika typer av kostnadseffektiva säkerhetslösningar
  • Hantering när det som inte får hända ändå händer

Webinariet vänder sig till dig som behöver bredare och djupare kunskap, gällande IT- och cybersäkerhet för att kunna följa med i diskussioner och fatta välgrundade beslut avseende verksamhetens IT-säkerhetsarbete. Utbildningen lämpar sig för dig som arbetar som beslutsfattare i små och medelstora företag där det saknas en heltidsanställd CIO, CISO, CSO, CTO, DPO.

Anmälan sker på MW Cybers LinkedIn-sida

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.