Nyheter

Nya behörighetskort med QR-kod

Vi har tagit fram nya behörighetskort till alla våra certifierade personer. De nya korten innehåller namn på den som är certifierad tillsammans med en QR-kod.

Koden leder till vår webbplats där personens samtliga certifikat presenteras tillsammans med giltighetstid och annan relevant information. På så sätt räcker det med ett behörighetskort även om man har flera certifikat och olika giltighetstider. Vi kommer att påbörja utskick av de nya behörighetskorten i månadsskiftet mars/april.

Efter hand som vi skickar ut nya kort kommer de gamla behörighetskorten inte längre att vara giltiga. Klipp gärna sönder det gamla kortet och släng det.

Har du tappat ditt kort, det är något fel på kortet eller om du har andra frågor är du välkommen att kontakta oss på person@sbsc.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.