Nyheter

Normen ”SBF 2014 Föreståndare brandfarlig vara” upphör 2028

Brandskyddsföreningen har beslutat att upphöra med normen SBF 2014:1 från och med 2028-01-01. Normen SBF 2014:1 kommer från och med 2023-01-02 inte finnas tillgänglig i Brandskyddsföreningens webbshop. I och med detta kommer certifiering för tjänsten Föreståndare brandfarlig vara, från och med den 1 januari 2023 inte längre erbjudas av SBSC.

SBF 2014:1 Norm Föreståndare brandfarlig vara publicerades 2015 och började gälla 2015-08-20. Normens syfte är att förtydliga de krav på kunskap och förmåga som man kan ställa på en föreståndare för brandfarliga varor. Då ingen tydlig kravställare har funnits har normens betydelse varit liten och endast ett fåtal personer är certifierade enligt normen.

Brandskyddsföreningen har därför beslutat att upphöra med normen SBF 2014:1 från och med 2028-01-01. Normen SBF 2014:1 kommer från och med 2023-01-02 inte finnas tillgänglig i Brandskyddsföreningens webbshop.

I och med att normen upphör förväntas inga giltiga certifikat finnas utfärdade mot SBF 2014:1 efter 2028-01-01. Under tiden fram tills att normen upphör kommer normen inte heller att revideras. Övergångstiden ger såväl kravställare, certifierade och certifieringsorgan en rimlig tid att ställa om. Brandskyddsföreningen kommer fortsättningsvis att erbjuda utbildningar för föreståndare brandfarlig vara.

Brandskyddsföreningen hoppas att normens upphörande inte medför några bekymmer för de som berörs. Frågor rörande normen SBF 2014 ställs till Brandskyddsföreningen, [email protected].

 

Certifiering

Mot bakgrund av Brandskyddsföreningens beslut kommer certifiering för tjänsten Föreståndare brandfarlig vara, från och med den 1 januari 2023 inte längre erbjudas av SBSC.

För den som redan är certifierad finns möjlighet att antingen avsluta certifikatet (uppsägning sker via SBSC kundportal) eller välja att fortsätta vara certifierad, dock som längst till 2028-01-01.

Frågor rörande certifiering enligt SBF 2014 ställs till Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, SBSC, [email protected].

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.

This site is registered on wpml.org as a development site.