Nyheter

ISO-certifiera er hos SBSC

Du vet väl att SBSC utöver alla certifikat inom området brand och säkerhet även utfärdar ISO-certifikat.

Vilka ISO-certifikat kan SBSC utfärda?

SBSC utfärdar certifikat för ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

ISO 9001 är världens mest använda standard för kvalitetsledning. Den kan användas av alla typer av verksamheter, oavsett storlek. Standarden hjälper er att säkerställa att era kunder och intressenter får konsekventa och kvalitativa produkter och tjänster.

Allt fler organisationer inser vikten av att vara ISO 9001-certifierade. Certifieringen blir ett bevis på att din organisations kvalitetsarbete faktiskt håller måttet. Det är också ett sätt att svara på krav från kunder och leverantörer.

För vissa är det till och med en nödvändighet att vara certifierade för att överhuvudtaget få vara med i upphandlingar.

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem. Ett aktivt miljöarbete ger fördelar i form av bland annat minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering. Och är självklart även positivt för vår gemensamma miljö.

ISO 45001 är även den en internationellt erkänd standard och fungerar som ett verktyg för företag och organisationer som systematiskt vill arbeta med att stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. Genom att certifiera er mot standarden visar ni att ni arbetar på ett organiserat sätt med företagets arbetsmiljö.

Varför ska man välja SBSC för sin ISO-certifiering?

– När ni väljer att ISO-certifiera er hos SBSC får ni ett certifieringsorgan med revisorer som har en gedigen branscherfarenhet och stor förståelse för er verksamhet, era produkter och tjänster. Vi förstår de utmaningar ni står inför på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet. Vi ställer de rätta frågorna som leder er verksamhet framåt, säger Johan Westlin revisionsledare för ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 på SBSC.

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur du kan certifiera ditt företag enligt en eller flera standarder.

 

Läs mer och ansök om certifiering:

ISO 9001 – Ledningssystem för kvalitet

ISO 14001 – Ledningssystem för miljö

ISO 45001 – Ledningssystem för arbetsmiljö

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.