Guider

Inbrottslarm

Inbrottslarm är ett effektivt komplement till ett mekaniskt inbrottsskydd och kan hjälpa till att förhindra eller avskräcka från inbrottsförsök. För vissa verksamheter finns det även krav på inbrottslarm. Vad gäller för ert företag, och vad bör ni tänka på vid upphandling?

Ett inbrottslarm fyller många goda funktioner, och syftar bland annat till att förhindra och avskräcka från inbrottsförsök. Om skadan ändå sker och inbrottet genomförs fungerar larmet även varnade, så att det pågående inbrottet kan upptäckas, och skadornas omfattning och kostnad eventuellt begränsas.

 

Att tänka på inför upphandlingen

Står ni inför beslutet att installera larm på ert företag? För vissa verksamheter finns krav på inbrottslarm, från exempelvis försäkringsbolag eller myndigheter. Oavsett vad som gäller för er finns det ett antal punkter att tänka på innan ni inleder en upphandling.

Börja med att göra en säkerhetsanalys för att säkerställa att du får rätt larm för era behov och krav. Analysen ska svara på följande frågor:

 • Vilka kravställare finns? Till exempel försäkringsbolag eller om verksamheten där larmet ska installeras har en policy som specificerar kraven.
 • Vem ska använda systemet? Det vill säga: vilka krav ställs på funktion och användarvänlighet?
 • Vilken larmklass, enligt försäkringsvillkoren, har er verksamhet? Kraven i villkoren bestämmer er aktuella larmklass, och företag rekommenderas oftast att använda larmklass 2. Skalan sträcker sig från klass 1 till klass 4, där den senare klassen har de högst ställda kraven.

 

Vad innebär det att välja en certifierad leverantör?

Genom att välja en certifierad leverantör av er inbrottslarmanläggning kan ni som användare vara säkra på att anläggningen uppfyller de villkor som Svensk Försäkring utfärdar i form av försäkringstekniska rekommendationer (FTR). Rekommendationerna är utformade som försäkringsvillkor och anger vilka krav som bör ställas för ett godkännande av olika skyddstekniska anläggningar eller åtgärder. FTR refererar också vid behov till relevanta tekniska regelverk som ges ut av andra organisationer som Svenska Stöldskyddsföreningen och Svenska Brandskyddsföreningen.

Välj en leverantör som är certifierad i rätt larmklass. Certifierade leverantörer kan vara certifierade i larmklass 1, 2, 3 eller 4. Välj en leverantör som är certifierad i den larmklass du avser att upphandla.

Med en certifierad leverantör får ni som användare en inbrottslarmanläggning som bland annat:

 • uppfyller kraven enligt aktuella regelverk
 • leveransbesiktigas
 • installeras av en anläggarfirma
 • regelbundet kontrolleras, sköts och underhålls så att den upprätthåller en god funktion
 • kontrolleras av anläggarfirman vid leverans. Firman ska i anläggarintyget försäkra att anläggningen fungerar som avsett.
 • kontrolleras återkommande. För larmklass 1 innebär det minst en gång vart tredje kalenderår och för larmklass 2, 3 och 4 minst en gång per kalenderår (med högst 15 månaders mellanrum).
 • korrigeras inom tre månader efter revisionen, om avvikelser som inte har godkänts av försäkringsbolaget påträffades

Kontakt

Contact image

Christina Brännström

Certifieringskoordinator

Bli kontaktad

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i dina uppgifter, vi återkommer så snart vi kan.

 • Hidden
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.