Guider

Godkända lås och beslag

Ett lås innehåller många olika delar, och för att det ska bli godkänt krävs att alla komponenter var för sig, och tillsammans, klarar kraven. Kraven ser dock olika ut beroende på vilken klass låset kategoriseras enligt. Klicka här för att hitta SBSC certifierade lås

Söker du certiferade lås eller lås godkända av ditt försäkringsbolag för MC eller cykel? Klicka här för att hitta SBSC certifierade lås

Godkända lås

När man pratar om ‘godkända lås’ refererar man till den kompletta låsenheten. För att bli godkänd ska hela enheten och alla ingående produkter, tillsammans och var för sig, uppfylla kraven i klass 3 enligt SSF 3522. Det finns sju olika klasser, som låsenheterna delas in i efter funktion, inbrottsskyddande egenskaper och metod för utgång.

Samtliga krav beskrivs mer ingående i normen SSF 3522 – Inbrottskyddande låsenheter för fast montering, klassning, krav och provningsmetoder.

En godkänd låsenhet består av:

 • Låshus; antingen cylinderlåshus eller tillhållarlåshus. Det omfattar även flerpunktslås.
 • Låscylinder
 • Säkerhetsslutbleck
 • Förstärkningsbehör

Låshus, cylindrar och slutbleck kan vara mekaniska eller elektromekaniska.

 

Kraven för låsenheten omfattar:

 • Hållfasthet och prestandakrav, till exempel antal spärrelement enligt SS-EN standard.
 • Dyrkning och manipulering
 • Manuella och/eller elektriska angrepp
 • Funktionskrav:
  – Medveten handling och indikering
  – Behörighet att manövrera låset från ut- och insida
  – Direktmanövrerat

Kraven verifieras genom provning och certifiering.

 

För vissa lås, främst elektromekaniska, finns det begränsningar i funktionalitet för att uppfylla kraven för en godkänd låsenhet. I de fallen anses låsenheten vara certifierad med vissa inställningar aktiverade.

 

Klassindelning enligt norm SSF 3522

 • Klass 1A: Låsenhet för användning. Kravet på inbrottsskydd från dörrens utsida är lägre än de för klass 1B, 2A, 2B. Behörig manövrering från dörrens insida underordnas också utgång/utrymning.
 • Klass 1B: Låsenhet för användning. Kravet på inbrottsskydd från dörrens utsida är högre än i klass 1A, men fortfarande lägre än i klass 3. Behörig manövrering från dörrens insida underordnas även utgång/utrymning.
 • Klass 2A: Låsenhet där krav på inbrottsskydd från dörrens utsida är samma som kraven för klass 3, och där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utgång/utrymning. (Exempel: Lägenheter utan annan entréväg.)
 • Klass 2B: Låsenhet där krav på inbrottsskydd från dörrens utsida är samma som kraven för klass 3, och där behörig manövrering från dörrens insida underordnas utrymning med krav på klassificerat utrymningsbehör, enligt SS-EN 179 eller SS-EN 1125. (Exempel: Dörrar i offentlig miljö med krav på inbrottsskydd. Notera att det är ett undantag från godkänd låsenhet.)
 • Klass 3: Låsenhet där kraven på inbrottsskydd och behörig manövrering är väsentligare än kraven på snabb utrymning. Klass 3 utgör grundkravet i samtliga skyddsklasser och är den rekommenderade låsningen även för bostäder.
 • Klass 4: Låsenhet för användning. Kraven på inbrottsskydd och behörig manövrering är högre än klass 3.
 • Klass 5: Låsenhet för användning. Kraven på inbrottsskydd och behörig manövrering är högre än klass 4.

 

Vad krävs av lås med elektronisk mekanik?

Elektroniskt manövrerade lås, låshus och slutbleck används till exempel där dörren styrs av ett passersystem. Dessa lås och slutbleck, samt mekatronik-cylindrar, ska uppfylla kraven i SSF 3522 – Inbrottsskyddande låsenheter för fast montering – för att kunna ingå i en godkänd låsenhet.

Kontakt

Contact image

Anna Thorin

Certifieringskoordinator
Handläggare - Personcertifiering

Bli kontaktad

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i dina uppgifter, vi återkommer så snart vi kan.

 • Hidden
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.