Guider

Brandfarliga varor

För att förhindra olyckor och andra negativa effekter omgärdas alla kemikalier av speciella regler och ökad kontroll, som både yrkesutövare och privatpersoner är skyldiga att förhålla sig till.

Brandfarliga och explosiva varor omfattas av lagstiftning som reglerar hur de får användas och hanteras i samhället. För att veta vilka varor som omfattas av reglerna är märkningen och säkerhetsdatabladen viktiga.

Lagar och regler

Lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011, är grunden för de regler som rör brandfarliga och explosiva produkterna. Utöver SFS 2010:1011 finns det andra viktiga regler som också måste följas vid kemikaliehantering, till exempel arbetsmiljölagen med föreskrifter, miljöbalken och CLP-förordningen. Även Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har ett antal kompletterande föreskrifter.

Några termer och vad de betyder:

  • Explosiva varor innefattar explosiva ämnen och blandningar samt explosiva föremål.
  • Brandfarliga gaser är gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av +20 °C och ett lufttryck på 101,3 kPa.
  • Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt som inte överstiger +100 °C.
  • Brandreaktiva varor är energetiska eller oxiderande ämnen som föreskrivits av MSB som brandreaktiva. Hittills innefattar detta begrepp en ämnesgrupp och fyra ämnen.
  • Tillstånd och tillsyn är de sätt som kommunen kan kontrollera mängder av brandfarliga eller explosiva varor, hur och var de hanteras samt av vem.
  • Föreståndare är den person som tillståndshavaren har utsett som ansvarig för att en verksamhet är säker vad gäller hantering av brandfarliga eller explosiva varor.

Kontakt

Contact image

Madeleine Myrefalk

Handläggare - Personcertifiering
Tjänstledig

Bli kontaktad

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i dina uppgifter, vi återkommer så snart vi kan.
  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.

This site is registered on wpml.org as a development site.