Certifikat 7-128

Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar FireTech Engineering emron AB

FireTech Engineering emron AB

Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar

SBF 1003:5

Stockholm

Certifikatsnummer:
7-128

Innehavare:
FireTech Engineering emron AB

Certifiering:
Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar

Regelverk:
SBF 1003:5

Giltighetstid:
2028-12-31

FireTech Engineering emron AB

FireTech är experter inom brandskydd och erbjuder rådgivning, projektering och besiktning inom byggnadstekniskt brandskydd och släcksystem.

FireTech Engineering emron AB
Munkbrogatan 2
111 27 Stockholm

010-150 14 20
[email protected]
http://www.firetech.se/
Org.nummer: 556583-0345

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.