Certifikat 22-328

Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar FSN Besiktning AB

FSN Besiktning AB

Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar

SBF 1003:5

Västernorrland

Certifikatsnummer:
22-328

Innehavare:
FSN Besiktning AB

Certifiering:
Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar

Regelverk:
SBF 1003:5

Giltighetstid:
2027-07-04

FSN Besiktning AB
Box 878
851 24 Sundsvall

0722288846
Org.nummer: 559384-4987

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.