Certifikat 2-726

Anläggarfirma Vattensprinkler Mälar Sprinkler AB

Mälar Sprinkler AB

Anläggarfirma Vattensprinkler

SBF 1020:4

Stockholm

Certifikatsnummer:
2-726

Innehavare:
Mälar Sprinkler AB

Certifiering:
Anläggarfirma Vattensprinkler

Regelverk:
SBF 1020:4

Giltighetstid:
2022-12-31

Mälar Sprinkler AB
Strömögatan 7
164 40 Kista

08-445 20 40
info@malarsprinkler.se
http://www.malarsprinkler.se
Org.nummer: 556631-8209

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.