Certifikat 19-621

Cybersäkerhet Bas Securitas Technology Sverige AB

Securitas Technology Sverige AB

Cybersäkerhet Bas

SSF 1101, utgåva 1

Stockholm

Certifikatsnummer:
19-621

Innehavare:
Securitas Technology Sverige AB

Certifiering:
Cybersäkerhet Bas

Regelverk:
SSF 1101, utgåva 1

Giltighetstid:
2026-01-23

Övrigt:
Certifikatet omfattar verksamheten som bedrivs på larmcentralen.

Securitas Technology Sverige AB
Box 12545
102 29 Stockholm

010-458 70 00
http://www.securitastechnology.se
Org.nummer: 556076-0737

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.