Certifikat 14-98

Anläggarfirma Inbrottslarm Svagströmsmontage AB

Svagströmsmontage AB

Anläggarfirma Inbrottslarm

SSF 1015, utgåva 3

Västra Götaland

Certifikatsnummer:
14-98

Innehavare:
Svagströmsmontage AB

Certifiering:
Anläggarfirma Inbrottslarm

Regelverk:
SSF 1015, utgåva 3

Klass:
larmklass 2

Giltighetstid:
2025-12-31

Svagströmsmontage AB
Doktor Westringsgata 1
413 24 Göteborg

031-165810
info@smimab.se
http://www.smimab.se
Org.nummer: 556124-5050

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.