Certifikat 11-309

Anläggarfirma Låsanläggningar Securitas Technology Sverige AB

Securitas Technology Sverige AB

Anläggarfirma Låsanläggningar

SSF 1040, utgåva 3

Stockholm

Certifikatsnummer:
11-309

Innehavare:
Securitas Technology Sverige AB

Certifiering:
Anläggarfirma Låsanläggningar

Regelverk:
SSF 1040, utgåva 3

Giltighetstid:
2026-12-31

Securitas Technology Sverige AB
Elektronvägen 1
141 49 Huddinge

010-458 70 00
http://www.securitastechnology.se
Org.nummer: 556076-0737

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.