Certifikat 0-871

Anläggarfirma Brandlarm Telos Telemontage AB

Telos Telemontage AB

Anläggarfirma Brandlarm

SBF 1008:2

Örebro

Certifikatsnummer:
0-871

Innehavare:
Telos Telemontage AB

Certifiering:
Anläggarfirma Brandlarm

Regelverk:
SBF 1008:2

Giltighetstid:
2022-12-31

Telos Telemontage AB
Skjutbanevägen 6
703 69 Örebro

054-18 61 00 / 019-20 71 90
info@telos-telemontage.se
http://www.telos-telemontage.se
Org.nummer: 556336-0584

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.