SSF Utbildning

Mekaniskt skydd och förvaring

Stöldskyddsföreningens utbildning ”Mekaniskt skydd och förvaring” innehåller riskbedömning, mekaniskt inbrottsskydd – det grundläggande skyddet, presentation och genomgång av SSF 200, förvaringsenheter, elmanövrerande låsanordningar, inkrypningsskydd, standarder och normer för provning och projektering.

Under utbildningen går ni även igenom myndighets- och försäkringskrav.

Efter utbildningen har du god kännedom om gällande regelverk och hur man ska planera det mekaniska skyddet. Utbildningen är även ett bra komplement till de byggnadstekniska reglerna, då anvisningar och riktlinjer om mekaniskt inbrottsskydd i stort sett saknas i Boverkets Byggregler.

Läs mer och boka din plats på SSF:s hemsida >

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.