Mässa

Mässa SecTech

SecTech 24 & 25 oktober på Stockholmsmässan

Sectech är sedan etableringen 2001 en självklar mötesplats för alla som arbetar med säkerhetsteknik för det fysiska skyddet, till exempel larmsystem av olika slag, passerkontroll och videoövervakning.

Såväl utställning som seminarier och säkerhetsbankett lockar fackfolk från hela Norden. Hit kommer tillverkare, distributörer, integratörer och installatörer. Bland besökarna finns också konsulter representanter från slutkundssidan, t ex säkerhetschefer, tekniska chefer och driftansvariga.

Man kan lugnt påstå att alla marknadens aktörer inom den säkerhetstekniska sektorn finns representerade.

Självklart finns vi från SBSC på plats! Välkommen till vår monter 02:14, i närheten av entrén. Vi ses!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.