Certificate 20-452

Quality management system Rosengrens Larm AB

Rosengrens Larm AB

Quality management system

SS-EN ISO 9001:2015

Östergötland

Certificate number:
20-452

Certificate holder:
Rosengrens Larm AB

Certification:
Quality management system

Regulation:
SS-EN ISO 9001:2015

Period of validity:
2024-09-14

Additional:
Certifikatet gäller för försäljning, installation och service av integrerade säkerhetslösningar inom områdena tillträdes- och passagekontroll, intrångs- och inbrottsskydd

Certificate valid on following adresses:
Askims Verkstadsväg 4 436 34 Askim Norgegatan 2 164 32 Kista Skogsvaktaregatan 3 591 24 Motala

Rosengrens Larm AB
Skogvaktaregatan 3
591 62 Motala

0200727282
[email protected]
Organization number: 559274-6951

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.