Certificate 17-502

Quality management system Gunnebo Nordic AB

Gunnebo Nordic AB

Quality management system

SS-EN ISO 9001:2015

Västra Götaland

Certificate number:
17-502

Certificate holder:
Gunnebo Nordic AB

Certification:
Quality management system

Regulation:
SS-EN ISO 9001:2015

Period of validity:
2024-09-14

Additional:
Certifikatet gäller för försäljning, installation och service av integrerade säkerhetslösningar inom områdena sluten kontanthantering, tillträdes- och passagekontroll, intrångs-, inbrotts- och brandskydd

Certificate valid on following adresses:
Norgegatan 2 164 32 Kista

Gunnebo Nordic AB
Box 9065
400 92 Göteborg

0102095100
Organization number: 556041-2362

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.