Certificate 15-339

Quality management system Dafo Brand AB

Dafo Brand AB

Quality management system

SS-EN ISO 9001:2015

Stockholm

Certificate number:
15-339

Certificate holder:
Dafo Brand AB

Certification:
Quality management system

Regulation:
SS-EN ISO 9001:2015

Period of validity:
2024-09-14

Additional:
Certifikatet gäller för försäljning, konstruktion, tillverkning, montage och underhåll av brand- och räddningsmateriel, släcksystem, brandlarm och andra brandskyddsanläggningar samt utbildnings- och konsultverksamhet The certificate is valid for sales, design, manufacturing, installation and maintenance of fire and rescue equipment, fire suppression systems, fire alarms and other fire protection installations and related training and consultancy

Dafo Brand AB
Box 683
135 26 Tyresö

08-50640500
[email protected]
https://www.dafo.se
Organization number: 556079-0957

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.