Certificate 9-348

Doors - Bullet resistance S63-FB3

Daloc AB

Daloc AB

Doors - Bullet resistance

SS-EN 1522

Västra Götaland

Certificate number:
9-348

Certificate holder:
Daloc AB

Product:
Doors - Bullet resistance

Product designation:
S63-FB3

Class:
FB3

Regulation:
SS-EN 1522

Certification scheme:
Scheme 5 (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2026-12-31

Daloc AB

Daloc har tillverkat dörrar med ett syfte sedan 1942. För oss är det en självklarhet att låta oberoende tredje part certifiera våra dörrar. Det ger dig en trygghet i att dörren uppfyller alla de krav som ställs när den väl sitter på plats.

Daloc AB
Box 43
545 21 Töreboda

0506-190 00
[email protected]
http://www.daloc.se
Organization number: 556239-8239

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.