Certificate 8-624

Computer program for hydraulic calculations HydraCALC 50.3.46

Caverion Sverige AB

Caverion Sverige AB

Computer program for hydraulic calculations

SBF 1030:2

Stockholm

Certificate number:
8-624

Certificate holder:
Caverion Sverige AB

Product:
Computer program for hydraulic calculations

Product designation:
HydraCALC 50.3.46

Regulation:
SBF 1030:2

Certification scheme:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2024-09-16

Additional:
Tidigare varit intyga mot Hydratec v50.46

Caverion Sverige AB

Proaktivt säkerhetsarbete är av största vikt för fastigheter/industrier. Ju bättre riskerna kan identifieras, desto bättre kan de förebyggas. Vi erbjuder experttjänster inom säkerhet, genom dem säkerställs en god och övergripande säkerhetshantering.

Caverion Sverige AB
Box 30154
104 25 Stockholm

08-705 32 00
[email protected]
http://www.caverion.se
Organization number: 556052-8753

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.