Certificate 22-521

Mechanical lockcase nimly Touch, nimly Code

EasyAccess Sverige AB

EasyAccess Sverige AB

Mechanical lockcase

SSF 3522, utgåva 2

Stockholm

Certificate number:
22-521

Certificate holder:
EasyAccess Sverige AB

Product:
Mechanical lockcase

Product designation:
nimly Touch, nimly Code

Class:
Class 3

Regulation:
SSF 3522, utgåva 2

Certification scheme:
Scheme 5 (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2027-10-30

Additional:
Masterkoder och användarkoder ska ha minimum 4 siffror, anti-inbrottsfunktionen ska vara aktiverad, kamouflagefunktionen ska vara inaktiverad, bortasäkert läge ska vara aktiverat och 2-faktors autentisering ska vara aktiverat.

EasyAccess Sverige AB
Grev Turegatan 30
11438 Stockholm

Organization number: 559313-2581

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.