Certificate 22-160

Computer program for hydraulic calculations MagiCAD 2022

Convise AB

Convise AB

Computer program for hydraulic calculations

SBF 1030:2

Stockholm

Certificate number:
22-160

Certificate holder:
Convise AB

Product:
Computer program for hydraulic calculations

Product designation:
MagiCAD 2022

Regulation:
SBF 1030:2

Certification scheme:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2022-12-18

Additional:
Beräkningsansvarig: Johan Widell. Tidigare varit intyga mot MagiCAD 2018 UR-1

Convise AB

Convise AB är en sprinklerkonsultfirma certifierade utav SBSC enligt normen 2016:1 Convise utför sprinklerprojekteringar, rambeskrivningar, utredningar av sprinklersystem och anläggningar samt dokumentation.

Convise AB
Marieviksgatan 25
117 43 Stockholm

076-0020150
stockholm@convise.se
http://www.convise.se
Organization number: 556929-0348

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.