Certificate 21-240

Control and delay devices Integral EvoxX M

Schrack Seconet AB

Schrack Seconet AB

Control and delay devices

SBF 500:4

Stockholm

Certificate number:
21-240

Certificate holder:
Schrack Seconet AB

Product:
Control and delay devices

Product designation:
Integral EvoxX M

Regulation:
SBF 500:4

Certification scheme:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2026-11-30

Schrack Seconet AB

Schrack Seconet är en österrikisk tillverkare av brandlarmsystem. Vi erbjuder produkter med högsta kvalitet och driftsäkerhet tack vare redundant konstruktion. Så gott som all produktutveckling och tillverkning sker i egen regi.

Schrack Seconet AB
Vretensborgsvägen 28
126 30 Hägersten

08-680 18 60
[email protected]
http://www.schrack-seconet.com
Organization number: 556297-2421

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.