Certificate 20-19

Electromechanical lockcase Yale Doorman

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

Electromechanical lockcase

SSF 3522, utgåva 2

Södermanland

Certificate number:
20-19

Certificate holder:
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

Product:
Electromechanical lockcase

Product designation:
Yale Doorman

Class:
Class 2 A

Regulation:
SSF 3522, utgåva 2

Certification scheme:
Scheme 5 (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2026-09-13

Additional:
Integritetsswitchen ska vara ställd i nivå hög. Elektronisk nyckel eller elektronisk nyckel + PIN-kod ska användas för upplåsning. Automatisk låsning ska vara aktiverat.

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

Designar, tillverkar och säljer mekaniska, elektromekaniska och elektroniska lås, säkerhets- och branddörrar samt beslag som kombinerar form och funktion.

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
Kungsgatan 73C
632 21 Eskilstuna

+46 16 17 70 00
https://www.assaabloyopeningsolutions.se
Organization number: 556034-3161

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.