Certificate 20-182

Marking system for utility vehicles and machines SmartDNA Machine 1084

SmartDNA Protection Nordic AB

SmartDNA Protection Nordic AB

Marking system for utility vehicles and machines

SSF 1084 utg. 2

Stockholm

Certificate number:
20-182

Certificate holder:
SmartDNA Protection Nordic AB

Product:
Marking system for utility vehicles and machines

Product designation:
SmartDNA Machine 1084

Regulation:
SSF 1084 utg. 2

Certification scheme:
Scheme 5 (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2025-05-13

Additional:
Certifieringen baserar sig på leverantörens egendeklaration. Det är leverantörens fulla ansvar att tillse att kraven i normen uppfylls löpande.

SmartDNA Protection Nordic AB

Vi skapar effektiva och enkla brottsförebyggande metoder för företag och privatpersoner. Våra produkter är bevisat effektiva i att förebygga, förhindra samt försvåra stölder och inbrott. Vi skapar innovativa och effektiva säkerhetslösningar

SmartDNA Protection Nordic AB
BOX 15225
16715 BROMMA

08-215550
[email protected]
http://www.smartdna.se
Organization number: 556837-9803

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.