Certificate 19-603

Control and indicating equipment Moveo/Moveo XL

SystemHouse Solutions AB

SystemHouse Solutions AB

Control and indicating equipment

SSF 1014, utgåva 5

Stockholm

Certificate number:
19-603

Certificate holder:
SystemHouse Solutions AB

Product:
Control and indicating equipment

Product designation:
Moveo/Moveo XL

Class:
Alarm Class 3

Regulation:
SSF 1014, utgåva 5

Certification scheme:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2024-12-31

Additional:
Följande tillbehör har ingått i provningsuppsättningen: Expansion Module S-Node G2, Expansion card EXT-8O G2, Expansion card EXT - 4I/4O G2, Expansion card EXT- 8I G2, keypad BCR-SD G2. Power supply Milleteknik NOVA 27 250-FLX, NOVA 27 150-FLX, NOVA 27 100-FLX, NOVA 27 50-FLX, NOVA 13 100-FLX, NOVA 27 100-XS2, NOVA 27 50-XS2, NOVA 27 30-XS2, NOVA 13 100-XS2, NOVA 13 50-XS2. Power supply Milleteknik: Mer information se SBSC refnr 20-117 (gäller med kretskort PRO2 V3 respektive PRO3) eller kontakta leverantören.

The holder of a certificate is responsible for ensuring that the product image corresponds to the issued certificate.

SystemHouse Solutions AB

Med spetskompetens, innovation och personligt engagemang levererar SystemHouse Solutions hållbara lösningar inom säkerhetssystem och smarta hus anpassade för kundens specifika behov. SystemHouse Solutions AB är ett helägt dotterbolag inom Bravida.

SystemHouse Solutions AB
Mikrofonvägen 28
12681 Stockholm

+46 10 303 99 70
http://www.systemhousesolutions.com/
Organization number: 559203-8904

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.