Certificate 19-23

Computer program for hydraulic calculations MagiCAD 2018 UR-3

Ramboll Sweden AB

Ramboll Sweden AB

Computer program for hydraulic calculations

SBF 1030:2

Stockholm

Certificate number:
19-23

Certificate holder:
Ramboll Sweden AB

Product:
Computer program for hydraulic calculations

Product designation:
MagiCAD 2018 UR-3

Regulation:
SBF 1030:2

Certification scheme:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2024-04-07

Additional:
Beräkningsansvarig: Christoffer Olofsson

Ramboll Sweden AB

Ramboll är en teknikkonsult med 15 000 experter, varav 2000 i Sverige och levererar säkerhetslösningar med fokus på personsäkerhet, hälsa, miljö, egendomsskydd och driftsäkerhet. Vi utför leverans- och revisionsbesiktning av brandskyddsanordningar

Ramboll Sweden AB
Box 17009
104 62 Stockholm

+46 (0)10 615 60 00
infosverige@ramboll.se
http://www.ramboll.se
Organization number: 556133-0506

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.