Certificate 18-717

Central equipment with FBP FC2030

Siemens AB

Siemens AB

Central equipment with FBP

SBF 110:8

Stockholm

Certificate number:
18-717

Certificate holder:
Siemens AB

Product:
Central equipment with FBP

Product designation:
FC2030

Regulation:
SBF 110:8

Certification scheme:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2023-12-27

Additional:
Produkten uppfyller även SBF 110:7.

Siemens AB

Siemens är en av världens ledande leverantörer av säkra och energieffektiva lösningar för fastigheter. Vi erbjuder integrerade, digitala samt effektiva systemlösningar och tjänster inom brandsäkerhet, säkerhetssystem och fastighetsautomation.

Siemens AB
Box 4044
169 04 Solna

08-728 10 00
[email protected]
http://www.siemens.se/sbt
Organization number: 556003-2921

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.