Certificate 18-504

Burglar protective walls Paroc Security Panel IIIP

Kingspan AB

Kingspan AB

Burglar protective walls

SSF 1047, utgåva 2

Västra Götaland

Certificate number:
18-504

Certificate holder:
Kingspan AB

Product:
Burglar protective walls

Product designation:
Paroc Security Panel IIIP

Class:
grade 3

Regulation:
SSF 1047, utgåva 2

Certification scheme:
Scheme 5 (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2026-12-31

Kingspan AB

Kingspan är världsledande inom isolering och byggande för lösningar av hög prestanda, samt låga koldioxidbyggnader. Vårt uppdrag är att påskynda en netzero framtid.

Kingspan AB
Prytzgatan 6
431 31 Mölndal

031-760 26 99
Organization number: 556951-6643

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.