Certificate 16-130

Control and indicating equipment ARX

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

Control and indicating equipment

SSF 1014, utgåva 5

Södermanland

Certificate number:
16-130

Certificate holder:
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

Product:
Control and indicating equipment

Product designation:
ARX

Environmental class:
Environmental Class I

Class:
Alarm Class 4

Regulation:
SSF 1014, utgåva 5

Certification scheme:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2026-12-31

Additional:
Följande tillbehör har ingått i provningsuppsättningen: LCU9016III-2, LCU9016III Master I/O defined as 9016III MIO6-6/MIO Slave MIO-LIF01 CPU9016 “Basloopkort“ 9014LC Loop board 4014LC Drill protection cover LCU - BS01, LCUIII – BS03 (only in “Larmklass 3/ 4”) Door control unit DAC530III, DAC630, board Input output board SIO6-4, 530III SIO6-4 Input/output module SIO12-3 Input/output module SIO2-16 Drill protection cover DACIII/SIO BS02, DACIII/SIO - BS04 (only in “Larmklass 3/ 4”). Används med Power supply Milleteknik AB: Mer info se SBSC ref nr 20-117, 12-769, 14-142, 14-143 Strömförsörjningsutrustning. ARX Power/ARX Power 9101S (Defined as: ARX Power x050, SIO12:3, SIO6:4, LCU9101IV-2, ARX Power Fuse 05), ARX Power 9008 (Defined as: ARX Power x008, LCU9016III-2, MIO6—6/MIO-Slave, LIF01, 9014LC, 4014LC, ARX Power Fuse 05, CD470 (only in larmklass 3 / 4), ARX Power Box (CD470 only in larmklass 3 / 4). Läsare: ASSA ABLOY Pando Display/ASSA ABLOY Pando Display Go (SBSC intyg 16-129) eller ASSA ABLOY Pando Secure/ASSA ABLOY Pando Secure Go (SBSC intyg 16-127).

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

Designar, tillverkar och säljer mekaniska, elektromekaniska och elektroniska lås, säkerhets- och branddörrar samt beslag som kombinerar form och funktion.

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB
Kungsgatan 73C
632 21 Eskilstuna

+46 16 17 70 00
https://www.assaabloyopeningsolutions.se
Organization number: 556034-3161

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.