Certificate 15-214

Computer program for hydraulic calculations MagiCAD 2019 UR-1

Mxtwo AB

Mxtwo AB

Computer program for hydraulic calculations

SBF 1030:2

Västra Götaland

Certificate number:
15-214

Certificate holder:
Mxtwo AB

Product:
Computer program for hydraulic calculations

Product designation:
MagiCAD 2019 UR-1

Regulation:
SBF 1030:2

Certification scheme:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2024-12-01

Additional:
Beräkningsansvarig: Marie Engström. Tidigare varit intyga mot MagiCAD 2015.4

Mxtwo AB

Mxtwo specialiserar sig på boendesprinkler. Vi är också återförsäljare av sprinklerbassänger och sprinklerpumpar. Vi arbetar med att utveckla boendesystem för en hållbar miljö, när det gäller vattenkälla och ekonomiska system för våra kunder.

Mxtwo AB
Stenvägen 4
443 61 Stenkullen

031-30 11 900
[email protected]
https://www.mxtwo.se
Organization number: 556998-6143

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.