Certificate 14-249

Central equipment with FBP FC121-ZA, FC122-ZA, FC123-ZA, FC124-ZA

Siemens AB

Siemens AB

Central equipment with FBP

SBF 110:8

Stockholm

Certificate number:
14-249

Certificate holder:
Siemens AB

Product:
Central equipment with FBP

Product designation:
FC121-ZA, FC122-ZA, FC123-ZA, FC124-ZA

Regulation:
SBF 110:8

Certification scheme:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2024-12-19

Additional:
Produkten uppfyller även SBF 110:7. Försedd med Option SS-EN 54-2: Output type A 7.10.1 och 7.11.

Siemens AB

Siemens är en av världens ledande leverantörer av säkra och energieffektiva lösningar för fastigheter. Vi erbjuder integrerade, digitala samt effektiva systemlösningar och tjänster inom brandsäkerhet, säkerhetssystem och fastighetsautomation.

Siemens AB
Box 4044
169 04 Solna

08-728 10 00
[email protected]
http://www.siemens.se/sbt
Organization number: 556003-2921

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.