Certificate 13-86

Fire brigade panel FT2010-A1

Siemens AB

Siemens AB

Fire brigade panel

SBF 110:8

Stockholm

Certificate number:
13-86

Certificate holder:
Siemens AB

Product:
Fire brigade panel

Product designation:
FT2010-A1

Regulation:
SBF 110:8

Certification scheme:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2028-02-06

Siemens AB

Siemens är en av världens ledande leverantörer av säkra och energieffektiva lösningar för fastigheter. Vi erbjuder integrerade, digitala samt effektiva systemlösningar och tjänster inom brandsäkerhet, säkerhetssystem och fastighetsautomation.

Siemens AB
Box 4044
169 04 Solna

08-728 10 00
[email protected]
http://www.siemens.se/sbt
Organization number: 556003-2921

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.