Certificate 13-507

Computer program for hydraulic calculations HydraCALC V.50

Convise AB

Convise AB

Computer program for hydraulic calculations

SBF 1030:2

Stockholm

Certificate number:
13-507

Certificate holder:
Convise AB

Product:
Computer program for hydraulic calculations

Product designation:
HydraCALC V.50

Regulation:
SBF 1030:2

Certification scheme:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2023-08-04

Additional:
Beräkningsansvarig: Jonathan Eriksson

Convise AB

Convise AB är en sprinklerkonsultfirma certifierade utav SBSC enligt normen 2016:1 Convise utför sprinklerprojekteringar, rambeskrivningar, utredningar av sprinklersystem och anläggningar samt dokumentation.

Convise AB
Marieviksgatan 25
117 43 Stockholm

076-0020150
stockholm@convise.se
http://www.convise.se
Organization number: 556929-0348

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.