Certificate 11-716

Security sealed disposable package Intervoid Omega 2

Loomis eStore AB

Loomis eStore AB

Security sealed disposable package

B 1992:613/2

Stockholm

Certificate number:
11-716

Certificate holder:
Loomis eStore AB

Product:
Security sealed disposable package

Product designation:
Intervoid Omega 2

Regulation:
B 1992:613/2

Certification scheme:
Scheme 1a (ISO/IEC 17067:2013)

Period of validity:
2027-12-31

Loomis eStore AB

Loomis eStore har sedan 1970 år levererat effektiva och säkra förpacknings och förseglingslösningar

Loomis eStore AB
Box 13
153 21 Järna

08-552 224 770
Organization number: 556197-6837

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.