Certificate 99-736

Certified engineer - Gas extinguishing system Tomas Godby

Tomas Godby

Certified engineer - Gas extinguishing system

SBF 1001:3

Stockholm

Certificate number:
99-736

Certificate holder:
Tomas Godby

Certification:
Certified engineer - Gas extinguishing system

Regulation:
SBF 1001:3

Period of validity:
2024-12-31

Brandskyddsbesiktning T Godby AB

Brandskyddsbesiktning T Godby AB har lång branscherfarenhet och utför besiktningar (SBF och entreprenad), konsultation och utbildning gällande anordningar för brandlarm, sprinkler, gassläck m.m. inom alla former av verksamheter i hela landet.

Brandskyddsbesiktning T Godby AB
Bybacken 3A
139 36 Värmdö

+46(0)70 - 510 72 00
[email protected]
http://www.brandskyddsbesiktning.com
Organization number: 556704-1545

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.