Certificate 99-558

Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS) Anders Gustafsson

Anders Gustafsson

Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS)

SSF 1016, utgåva 1

Örebro

Certificate number:
99-558

Certificate holder:
Anders Gustafsson

Certification:
Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS)

Regulation:
SSF 1016, utgåva 1

Period of validity:
2024-12-31

Ramboll Sweden AB

Ramboll är en teknikkonsult med 15 000 experter, varav 2000 i Sverige och levererar säkerhetslösningar med fokus på personsäkerhet, hälsa, miljö, egendomsskydd och driftsäkerhet. Vi utför leverans- och revisionsbesiktning av brandskyddsanordningar

Ramboll Sweden AB
Box 17009
104 62 Stockholm

+46 (0)10 615 60 00
[email protected]
http://www.ramboll.se
Organization number: 556133-0506

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.