Certificate 9-55

Certified engineer - Fire alarm system (FAS) Håkan Pantzar

Håkan Pantzar

Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

SBF 1007:5

Södermanland

Certificate number:
9-55

Certificate holder:
Håkan Pantzar

Certification:
Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

Regulation:
SBF 1007:5

Period of validity:
2024-02-24

Ramboll Sweden AB

Ramboll är en teknikkonsult med 15 000 experter, varav 2000 i Sverige och levererar säkerhetslösningar med fokus på personsäkerhet, hälsa, miljö, egendomsskydd och driftsäkerhet. Vi utför leverans- och revisionsbesiktning av brandskyddsanordningar

Ramboll Sweden AB
Box 17009
104 62 Stockholm

+46 (0)10 615 60 00
[email protected]
http://www.ramboll.se
Organization number: 556133-0506

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.