Certificate 9-222

Certified engineer - Fire alarm system (FAS) Mats Larsson Höxter

Mats Larsson Höxter

Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

SBF 1007:5

Stockholm

Certificate number:
9-222

Certificate holder:
Mats Larsson Höxter

Certification:
Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

Regulation:
SBF 1007:5

Period of validity:
2024-07-01

Schrack Seconet AB

Schrack Seconet är en österrikisk tillverkare av brandlarmsystem. Vi erbjuder produkter med högsta kvalitet och driftsäkerhet tack vare redundant konstruktion. Så gott som all produktutveckling och tillverkning sker i egen regi.

Schrack Seconet AB
Västberga Allé 60
126 30 Hägersten

08-680 18 60
stockholm@schrack-seconet.se
http://www.schrack-seconet.com
Organization number: 556297-2421

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.