Certificate 7-306

Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS) Johan Hallström

Johan Hallström

Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS)

SSF 1016, utgåva 1

Stockholm

Certificate number:
7-306

Certificate holder:
Johan Hallström

Certification:
Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS)

Regulation:
SSF 1016, utgåva 1

Period of validity:
2022-12-31

Axlås Solidlås AB

Axlås Solidlås är en komplett säkerhetsleverantör med fokus på kundunika lösningar. Erfarna sälj/projektledare, bred serviceorganisation och hög yrkeskompetens hos våra säkerhetstekniker gör att vi kan leva upp till våra kunders höga kvalitetskrav.

Axlås Solidlås AB
Box 1166
164 26 Kista

info@axlassolidlas.se
Organization number: 556071-2340

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.