Certificate 3-647

Certified engineer - Gas extinguishing system Seved Nyström

Seved Nyström

Certified engineer - Gas extinguishing system

SBF 1001:3

Stockholm

Certificate number:
3-647

Certificate holder:
Seved Nyström

Certification:
Certified engineer - Gas extinguishing system

Regulation:
SBF 1001:3

Period of validity:
2023-11-25

LTP Säkerhetsteknik AB

LTP Säkerhetsteknik är specialister inom brand- och säkerhet. Vi erbjuder tjänster och konsultation för inbrottslarm, passersystem & hostingtjänst, kameraövervakning, brandlarm, släcksystem och systematiskt brandskyddsarbete.

LTP Säkerhetsteknik AB
Elektravägen 31
126 30 Hägersten

08-120 191 80
info@ltpab.se
http://www.ltpab.se
Organization number: 556993-8326

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.