Certificate 21-395

Certified engineer - Fire alarm system (FAS) Madeleine Malmberg

Madeleine Malmberg

Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

SBF 1007:5

Skåne

Certificate number:
21-395

Certificate holder:
Madeleine Malmberg

Certification:
Certified engineer - Fire alarm system (FAS)

Regulation:
SBF 1007:5

Period of validity:
2027-06-14

Caverion Sverige AB

Proaktivt säkerhetsarbete är av största vikt för fastigheter/industrier. Ju bättre riskerna kan identifieras, desto bättre kan de förebyggas. Vi erbjuder experttjänster inom säkerhet, genom dem säkerställs en god och övergripande säkerhetshantering.

Caverion Sverige AB
Box 30154
104 25 Stockholm

08-705 32 00
info@caverion.com
http://www.caverion.se
Organization number: 556052-8753

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.