Certificate 21-211

Certified engineer - Evacuation alarm with spoken message Ola Karlsson

Ola Karlsson

Certified engineer - Evacuation alarm with spoken message

SBF 2017:1

Kronoberg

Certificate number:
21-211

Certificate holder:
Ola Karlsson

Certification:
Certified engineer - Evacuation alarm with spoken message

Regulation:
SBF 2017:1

Period of validity:
2026-11-11

Siemens AB

Siemens är en av världens ledande leverantörer av säkra och energieffektiva lösningar för fastigheter. Vi erbjuder integrerade, digitala samt effektiva systemlösningar och tjänster inom brandsäkerhet, säkerhetssystem och fastighetsautomation.

Siemens AB
Box 4044
169 04 Solna

08-728 10 00
info.se.sbt@siemens.com
http://www.siemens.se/sbt
Organization number: 556003-2921

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.