Certificate 21-199

Certified engineer - Water sprinkler system Johan Marklund

Johan Marklund

Certified engineer - Water sprinkler system

SBF 1018:5

Västerbotten

Certificate number:
21-199

Certificate holder:
Johan Marklund

Certification:
Certified engineer - Water sprinkler system

Class:
Klass BIV-B

Regulation:
SBF 1018:5

Period of validity:
2027-11-17

SF Brandskyddskontroll AB

SF Brandskyddskontroll arbetar brett inom området Brand och Risk. Våra certifierade besiktningsmän utför entreprenad-, leverans- och revisionsbesiktningar av brandlarm, utrymningslarm, boendesprinkler, vattensprinkler, vattendimma & gassläck.

SF Brandskyddskontroll AB
Box 186
941 24 Piteå

0911-131 60
[email protected]
http://www.brandskyddskontroll.nu
Organization number: 556634-1268

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.