Certificate 20-416

Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS) Michel Gerth André Refthagen

Michel Gerth André Refthagen

Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS)

SSF 1016, utgåva 1

Stockholm

Certificate number:
20-416

Certificate holder:
Michel Gerth André Refthagen

Certification:
Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS)

Regulation:
SSF 1016, utgåva 1

Period of validity:
2026-01-21

Tyréns Sverige AB

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen.

Tyréns Sverige AB
-
118 86 Stockholm

010-452 2000
info@tyrens.se
http://www.tyrens.se
Organization number: 556194-7986

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.