Certificate 20-100

Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS) Hans Ove Salomonsson

Hans Ove Salomonsson

Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS)

SSF 1016, utgåva 1

Södermanland

Certificate number:
20-100

Certificate holder:
Hans Ove Salomonsson

Certification:
Certified engineer - Intrusion alarm systems (IAS)

Regulation:
SSF 1016, utgåva 1

Period of validity:
2025-05-28

Siemens AB

Siemens är en av världens ledande leverantörer av säkra och energieffektiva lösningar för fastigheter. Vi erbjuder integrerade, digitala samt effektiva systemlösningar och tjänster inom brandsäkerhet, säkerhetssystem och fastighetsautomation.

Siemens AB
Box 4044
169 04 Solna

08-728 10 00
info.se.sbt@siemens.com
http://www.siemens.se/sbt
Organization number: 556003-2921

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.