Certificate 18-410

Certified engineer - CCTV Christian Konrad

Christian Konrad

Certified engineer - CCTV

SSF 1062, utgåva 2

Stockholm

Certificate number:
18-410

Certificate holder:
Christian Konrad

Certification:
Certified engineer - CCTV

Regulation:
SSF 1062, utgåva 2

Period of validity:
2023-10-29

Granitor Electro AB

I januari 2022 bytte vi namn till Granitor. Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Konrad, Christian
Box 501
811 25 Sandviken

010-470 75 00
Organization number: 556436-3595

Get our newsletter

Stay updated on the latest developments in the areas of fire safety and security certification.